Tarief en vergoeding

In het algemeen geldt dat Oefentherapie Cesar bij een aanvullende verzekering door ziektekostenverzekeraars wordt vergoed. Het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt verschilt per verzekering.

Chronische aandoeningen worden vanaf de 20e behandeling vergoed uit je hoofdverzekering, mits de aandoening/ziekte voorkomt op de chronische lijst (bekend bij uw oefentherapeut).

Behandeling van kinderen onder de 18 jaar worden maximaal 18 keer vergoed uit de hoofdverzekering.

Onze praktijk heeft met alle bekende zorgverzekeraars een contract afgesloten. Een behandeling oefentherapie uit de aanvullende verzekering heeft geen consequenties voor uw eigen risico.

Wil je zeker weten wat je in jouw situatie vergoedt krijgt ? Neem dan gerust contact met ons op.

 

388A5754

Tarieven

Wanneer je niet aanvullend verzekerd bent, of als je aanvullende verzekering niet toereikend is, gelden in 2016 onderstaande tarieven.

Individuele behandeling:

  • Zitting oefentherapie Cesar: € 32,00
  • Intake en onderzoek na verwijzing arts: € 42,00
  • Intake en onderzoek zonder verwijzing arts: € 42,00
  • Behandeling aan huis: € 42,00
  • Niet nagekomen afspraak: € 25,00