Parkinson

Parkinson is een progressieve hersenaandoening, dit kunnen wij niet verhelpen of voorkomen. Wel kunnen wij helpen om een manier te vinden met de gevolgen van de ziekte om te gaan.

De Ziekte van Parkinson beïnvloedt het lopen, veranderd je houding, maakt je traag, verminderd je balans, zorgt voor algehele stijfheid waardoor het omrollen in bed en uit de stoel opstaan niet meer vanzelfsprekend is.  Vermoeidheid, verminderde conditie: alles speelt een rol waardoor het bewegen niet makkelijk gaat.

Tijdens de behandeling gaan we op zoek welke prikkel, strategie of cue je nodig hebt om makkelijker te kunnen bewegen.  Daarnaast  krijg je inzicht in wat allemaal van invloed kan zijn op de ziekte van Parkinson en wat je zelf  kan doen om je zo lang mogelijk  te kunnen redden.  Het doel is het maximaal haalbare rekening houdend met jouw mogelijk- en onmogelijkheden.

Ik sta voor afstemming van de zorg en heb daarom regelmatig contact met de betrokken hulpverleners.  Zeker bij de ziekte van Parkinson is éénduidigheid en afstemming van zorg erg belangrijk.

Je kunt bij ons terecht voor individuele en groepsbehandelingen. Lukt het niet om naar de praktijk te komen we naar jou.

Parkinson Oefengroep

Woensdagochtend 10.45 tot 11.45 / Locatie: Hege Fonnen te Lemmer
Maandagmiddag 14:15 tot 15:15 en Donderdagochtend 11.00 tot 12.00 / Locatie: Perk te Joure

(voor informatie bel Gina Hoeksma; 06-11266340)