Thuiszorgtherapie

Door de toenemende vergrijzing en chronisch zieken hebben steeds meer mensen hulp en zorg nodig, het liefst geboden in hun eigen thuissituatie!

Thuiszorgtherapie heeft als doel om cliënten zolang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving te laten functioneren. Hierbij is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zolang mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsitu.atie is. De thuiszorgtherapeut kan je hierbij helpen!

Wij stemmen onze zorgverlening zoveel mogelijk af met de wijkverpleegkundigen, ziekenverzorgenden, huisarts en ergotherapeut, zodat de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk is.
Thuiszorgtherapie richt zich op thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken, terminale patiënten en  de mantelzorger.

De thuiszorgtherapeut kan ingeschakeld worden bij/voor:

 • Moeite met dagelijkse bewegingen: gaan zitten, (op) staan, (trap) lopen.
 • Transferproblemen: uit de stoel of uit bed komen, van rolstoel naar toilet.
 • Verslechterde conditie en toenemende spierzwakte.
 • Moeite bij de algemeen dagelijkse handelingen.

Individueel gerichte valpreventie

 • Na een val…
 • Wanneer je bang bent om te vallen daardoor  weinig beweegt en daarmee juist    meer risico loopt om te vallen.
 • Wanneer je de trap niet meer op durft.
 • Wanneer je wankel ter been bent.

Ondersteuning mantelzorger.

 • Adviezen bij transfers en gebruik van hulpmiddelen.
 • Advies bij lichamelijke klachten.

Begeleiding van terminale cliënten.

 • Geven van houdingsadviezen (de lig- en zithouding).
 • Adviezen over transfers.
 • Ontspannings- en ademtherapie.

Thuiszorgtherapie valt onder dezelfde vergoeding bij de zorgverzekeraars als de reguliere oefentherapie. Dit betekent dat je voor deze vorm van therapie aanvullend verzekerd moet zijn en omdat we bij je thuis komen is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.