Klachtprocedure/ Klachtenloket Paramedici

De therapeuten van Oefentherapie Friesland hebben het doel om zo goed als mogelijk te voldoen aan je hulpvraag. Wanneer je ontevreden bent over bepaalde zaken staan wij open om dit met jou te bespreken. Mocht de onvrede hiermee niet verholpen zijn dan wijzen wij je graag op de mogelijkheid van onderstaande:

Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici daarom geldt de volgende procedure.
De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie

e: info@klachtenloketparamedici.nl
t: 030 310 09 29
(bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)